Parvati Aarti

Parvati Aarti


Jai Parvati Mata Jai Parvati Mata
Brahma Sanatan Devi Shubh Fal Kada Data l 

Jai Parvati Mata Jai Parvati Mata ll Arikul Pada Vinasin Jaisevak Trata

Jag Jivan Jagdamba Harihar Gun Gata l 

Jai Parvati Mata Jai Parvati Mata ll Singh Vahan Saajey Kundal Hai Saatha

Dev Vadhu Jahan Gaavat Niratya Karat Tatha l 

Jai Parvati Mata Jai Parvati Mata ll Satyug Sheel Susundar Naam Sati Kahlata

Hemachal Ghar Janmi Sakhiyan Rang Rata l 

Jai Parvati Mata Jai Parvati Mata ll Shumbh Nishumh Vidaarey Hemachal Syata

Sahas Bhuja Tanu Dharkey Chakra Liyu Hatha l 

Jai Parvati Mata Jai Parvati Mata ll Shrishti Roop Tumhi Janini Shiv Sang Rang Rata

Nandi Bhringibin Lahi Sara Mad Mata l 

Jai Parvati Jai Parvati Mata ll Devan Araj Karat Hum Chit Ko Laata

Gaavat De De Taali Man Mein Rang Raata l 

Jai Parvati Jai Parvati Mata ll Shri Pratap Aarti Maiya Ki Jo Koi Gaata

Sada Sukhi Rehta Sukh Sampati Paata. l 

Jai Parvati Jai Parvati Mata ll